Mallebrugge 3
2223 BV Katwijk
071-4020158
info[at]dezwemles.nl
KvK 28080964
Advertisement
Aanmeldingsformulier
Voornaam kind
Tussenvoegsel
Achternaam kind
Voorletter(s)
Geboortedatum
dd/mm/jjjj
Ouders/verzorgers
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Aantal lessen
Voorkeurlocatie 1 (uw absolute voorkeur)
Noordwijk - Willem van den Bergh
Voorhout - KTS
Leiden - Rijnlands Revalidatie Centrum
Voorkeurlocatie 2 (meedere keuzes mogelijk)
Noordwijk - Willem van den Bergh
Voorhout - KTS
Leiden - Rijnlands Revalidatie Centrum
Eventuele bijzonderheden t.a.v. uw kind
Vul beveiligingscode in: