Mallebrugge 3
2223 BV Katwijk
071-4020158
info[at]dezwemles.nl
KvK 28080964
Advertisement
balkjebreed.jpg

Hoe lang duurt het voordat mijn kind een A-diploma heeft?

Bij het bepalen van de duur van de zwemopleiding spelen een aantal factoren een rol, zoals: leeftijd, motoriek, concentratievermogen, motivatie, watervrijheid en eventuele bijzondere lichamelijke en/of psychische omstandigheden. Over het algemeen geldt: hoe ouder hoe sneller zij klaar zijn voor het diploma zwemmen.

Bij een kind met een startleeftijd van 5 jaar die voor het eerst zwemles krijgt, streven wij ernaar het A-diploma in ongeveer 65 lessen te voltooien. Een spreiding van 10 lessen is acceptabel. Wanneer op enig moment duidelijk wordt dat een vijfjarig kind aan de boven het spreidingsgebied dreigt te komen (meer dan 75 lessen), wordt u mondeling ingelicht door de docent. Die zal aangeven wat volgens hem/haar de oorzaak is van de vertraging en overlegt met u welke aanpak het best is om de stagnatie/vertraging zo snel mogelijk op te heffen. Bij kinderen jonger dan 5 jaar geven wij geen indicatie van het aantal te volgen lessen. Tot het 5de levensjaar is het goed u door middel van de kijklessen te laten informeren over de vooruitgang van uw kind. Als uw kind nog geen 5 jaar was toen het begon met de zwemles, kunt u bij het bereiken van de 5-jarige leeftijd een tijdsplanning verlangen van de docent. 

Hoe lang duurt het voordat mijn kind een B-diploma heeft?

Voor het behalen van het B-diploma kunnen wij u een betere indicatie geven van de duur van de lessen. Kinderen die bij ons het A-diploma nieuwe stijl hebben afgezwommen, krijgen een netto lesgarantie van 12 lessen als zij aansluitend aan het A-diploma doorgaan voor het B-diploma. Dit betekent dat u maximaal betaalt totdat uw kind daadwerkelijk 12 lessen heeft gevolgd.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind een C-diploma heeft?

Als uw kind aansluitend op het B-diploma doorgaat voor het C-diploma, duurt dit gemiddeld tussen 25 en 30 lessen.

Download hier een verslag van de kwaliteitsbeoordeling door Nationaal Platform Zwembaden|NRZ.