Mallebrugge 3
2223 BV Katwijk
071-4020158
info[at]dezwemles.nl
KvK 28080964
Advertisement

Startleeftijd
De ideale leeftijd om te starten met zwemles ligt tussen de 4,5 en 5,5 jaar. Op deze leeftijd zijn de motorische ontwikkeling en het concentratievermogen meestal zover ontwikkeld, dat een succesvolle opleiding kan worden gevolgd. Bij kinderen van ruim onder de 5 jaar is de kans dat één of beide nog niet voldoende ontwikkeld is, groter dan bij oudere kinderen. Wanneer bij kinderen nauwelijks of zelfs geen progressie wordt geconstateerd, waarvan de docent vermoedt dat dit met name door de leeftijd komt, krijgt u een stopadvies. Dit advies is niet bindend, maar geeft aan dat het op een later tijdstip (meestal na 6 maanden) grotere kans van slagen heeft. Bij kinderen jonger dan 4,5 jaar wordt na 3 lessen geëvalueerd of het zinvol is de opleiding op dat moment voort te zetten.  

Waar kunt u terecht wanneer u denkt dat er iets niet pluis is bij DeZwemles.nl
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid, samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld. Deze Gedragscode kennen onze medewerkers en zijn ook door hen ondertekend. Is er echt iets mis of maak u zich grote zorgen? Meld dat in eerste instantie bij ons. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF, via telefoonnummer: (0900) 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00–20.00 uur, gebruikelijke belkosten) of via WhatsApp: 06–53 64 69 28.Let op: met algemene vragen of klachten, zoals over facturen, duur van de zwemles et cetera, graag contact met DeZwemles.nl opnemen.